«Wunderfitz und Redeblitz» – Ina chista, in tema, ina lecziun

Il concept «Wunderfitz und Redeblitz» è in concept per mussar ad uffants che na van anc betg a scolina ina nova lingua per ch’els hajan uschia enconuschientschas da la lingua che vegn discurrida en scolina. Da nov vegn quest curs era purschì a Mustér.

Per pudair s’integrar en la societad dovra quai la lingua, declera Sibylle Wietlisbach che ha sviluppà il concept «Wunderfitz und Redeblitz» per mussar ina nova lingua. En 21 vischnancas grischunas vegn mussà uschia tudestg u rumantsch – tut tenor tge lingua che vegn discurrida en scolina e suenter en scola.

Uffants emprendan auter

Tenor Sibylle Wietlisbach na pon uffants en la vegliadetgna da 3 fin 6 onns betg emprender ordadora pleds cun chartas u cudeschs sco ils creschids. Ils uffants emprendian pleds, sche quai vegnia cumbinà per exempel cun in gieu. L’idea è pia da mussar pleds e construcziuns enten far termagls, chantar, recitar, dissegnar, u tadlar istorgias. Tar mintga lecziun vegn la scolasta uschia cun ina chista, e quella ha mintgamai in auter tema. Sin fundament da quest tema, sco per exempel tren, pumpiers, bajegiar euv. emprendan ils uffants novs pleds e construcziuns.

Da nov era a Mustér

4 uffants fan part al curs d’emprender rumantsch a Mustér. Igl è l’emprima giada che quest curs vegn purschì. L’inizianta da quest curs è Andrea Schmed. Ella dettia rumantsch en scolina ed en l’emprima classa, e saja uschia er en stretg contact cun las manadras da scolina. Ella vesia quant impurtant ch’i saja ch’ils uffants chapeschian gia la manadra da scolina e possian discurrer cun ils camarats.

Perquai haja ella guardà cun la vischnanca da pudair porscher il curs. Ils geniturs pajan be ina pitschna part dal curs. A Mustér èn quai 160 francs per 32 lecziuns da 50 minutas. Il rest surpiglia la vischnanca, il chantun e la Confederaziun.

Era per rumantsch

Il concept è vegnì sviluppà oriundamain per mussar tudestg. Ma el funcziuna era per autras linguas. Quai munta dentant dapli preparaziun per la scolasta. Sco Andrea Schmed di, na saja quai dentant betg in problem. Ella stoppia simplamain tschertgar ina alternativa a las chanzuns ed als versets, u far ina translaziun. Il concept «Wunderfitz und Redeblitz» è ideal per vischnancas pitschnas, perquai che quellas na stoppian betg impunder daners per crear novas ideas, co mussar la lingua, mabain possian ins surprender il material avant maun, declera Sibylle Wietlisbach. Il 2005 ha lur organisaziun survegnì il premi da promoziun da la fundaziun Pestalozzi.